Om föreningen

ZOLCELL1:1


Zolcell 1:1 är en ekonomisk förening som bildades på den konstituerande föreningsstämman den 23 mars 2014, med syfte att bygga gemensamt ägda solcellsanläggningar. Vi vill producera och sälja förnybar el. Föreningens organisationsnummer: 769628-0838.

Föreningen lämpar sig för privatpersoner såväl som företag, placerade var som i Sverige. Vår vision är att producera grön el för att sälja till elnätet, och därigenom minska användningen av fossila bränslen.

Föreningens mål är att Jämtlands (Z) län ska vara fossilbränslefritt år 2030, för att verkställa omställningen från fossilt till el krävs mer grön el. Solen är en förnybar energikälla, när anläggningen är byggd och solen lyser, producerar vi el.

Solen är en förnybar energikälla, strålarna kan användas för att ge el och värme. För att producera el används solceller, som vanligtvis monteras på hustak. Elproduktion med solceller kräver minimalt underhåll, medför inga oljud och tar liten plats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *