Om föreningen

ZOLCELL1:1


Zolcell 1:1 är en ekonomisk förening som bildades på den konstituerande föreningsstämman den 23 mars 2014, med syfte att bygga gemensamt ägda solcellsanläggningar. Vi vill producera och sälja förnybar el. Föreningens organisationsnummer: 769628-0838.

Föreningen lämpar sig för privatpersoner såväl som företag, placerade var som i Sverige. Vår vision är att producera grön el för att sälja till elnätet, och därigenom minska användningen av fossila bränslen.

I Jämtlands län finns det (mars 2020) ca. 100.000 m2  solceller installerade. Det kan jämföras med när föreningen startade, då var motsvarande siffra ca. 4.000 m2.  Vårt mål är  att det ska finnas 1 msolcell för var och en av invånare i länet, vilket motsvarar ca. 130 000 m2. När vi lyckats ger det 15 GWh el/år, vilket i sin tur motsvarar el för ca 5 000 elbilar eller el till 3 000 hushåll.

Föreningens mål är att Jämtlands (Z) län ska vara fossilbränslefritt år 2030, för att verkställa omställningen från fossilt till el krävs mer grön el. Solen är en förnybar energikälla, när anläggningen är byggd och solen lyser, producerar vi el.

Vi ser gärna att du bygger en egen solcellsanläggning. Men om den möjligheten saknas, då är Zolcell 1:1 en förening för dig!

Solen är en förnybar energikälla, strålarna kan användas för att ge el och värme. För att producera el används solceller, som vanligtvis monteras på hustak. Elproduktion med solceller kräver minimalt underhåll, medför inga oljud och tar liten plats. En solcellspanel har normalt storleken 1*1,65 m.

 

DU SOM MEDLEM


När du köpt en andel kommer föreningen att producera förnybar el med solcellspaneler för din räkning! Därigenom bidrar du till minskad klimatpåverkan.

Intäkterna från elförsäljningen kan vi använda på olika sätt, vi kan t.ex. dela ut till medlemmarna, bygga fler anläggningar eller bygga laddningsstationer för elbilar. Genom att öka antalet solcellspaneler kan vi göra transportsektorn fri från fossila bränslen.

Du som medlem har möjlighet att påverka föreningens beslut. Nästa anläggning kanske du vill att föreningen bygger på ditt tak?

Du som andelsägare får ett bevis som redovisar dina ägda andelar. Att ge i present eller rama in på väggen.

Bild1

Bild från Jamtli Vårmarknad (Maj-2014) där föreningen fanns på plats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *